Stöd oss!

På Millesgården verkar det alltid finnas mer luft och rymd än på andra platser. Det är ett bra ställe att tänka nya tankar på. Millesgården är till för alla! En unik plats som behövs mer än någonsin. Här skall man kunna njuta av konst, men också av god mat och andra upplevelser. Millesgården skall vara en plats för skönhet, men också för reflektion. Här visas 2000 år gamla antika skulpturer och ibland samtidskonst. I detta möte, i spänningsfältet mellan det gamla och nya kan man begrunda konstens eviga frågor. Ämnet och frågorna är desamma, endast lite tid skiljer dem åt. Ars longa, Vita brevis (Konsten är lång, livet är kort), detta är Millesgårdens fundament.

Millesgården är en fristående och icke vinstdrivande konstinstitution vars löpande verksamhet finansieras med hjälp av egna intäkter som t.ex. entréintäkter och försäljning av skulpturer samt bidrag från stat och kommun. Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhems uppdrag är att vårda, visa och bevara Millesgården och dess samlingar. För att kunna genomföra detta uppdrag på bästa sätt och levandegöra Millesgården med tillfälliga utställningar, så är även filantropiska donationer och stöd från företag, fonder och privatpersoner nödvändiga.

Sponsorer erbjuds vackra lokaler i en unik miljö för små och stora kund- eller medarbetararrangemang, så som företagsmingel i den vackra skulpturparken eller middagar i det över hundra år gamla Konstnärshemmet. En förmån som är exklusiv för samarbetspartners. Museet förser även sina partners med biljetter, inbjudningar till förhandsvisningar och exponering mot en engagerad publik.

Kontakt: Thérèse Dyhlén, Utvecklingsansvarig, therese.dyhlen@millesgarden.se 
Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.