Parkfonden

Millesgården är konstnärsparet Olga och Carl Milles gåva till det svenska folket. En historisk plats där vi ska ge ung som gammal, konstvetare eller novis, möjligheten att uppleva och beröras. Millesgården ska vara en plats för skönhet, men också för reflektion. För att uppnå detta måste vi förvalta och utveckla Millesgårdens unika miljö på bästa sätt. Vi har därför upprättat Millesgårdens Parkfond, för att kunna säkra skulpturparkens långsiktiga överlevnad och göra den till en modern besöksanläggning som kan ta emot alla som vill komma hit. 

Ålder och ökade klimatpåfrestningar gör att byggnader, skulpturer och fontäner kräver omfattande omvårdnad framöver. Något som inte det finns utrymme för i ordinarie budget. Dessutom behöver vi bättre kunna ta hand om trädgården när den drabbas av alltifrån almsjuka till insektsangrepp. Levande material innebär oväntade utgifter, varför vi ser det som oerhört angeläget att kunna bygga upp en buffert. 

För att Milles gåva ska komma hela svenska folket till del (eller åtminstone till dem som så önskar) måste skulpturparken vara tillgänglig och säker för alla att besöka. Så är inte fallet idag. Personer med t.ex. barnvagn och rullstol kan idag endast med svårighet ta sig runt i skulpturparken. För att göra Millesgården till en modern besöksanläggning som kan ta emot alla som vill komma hit, behöver vi hitta lösningar för hur man kan ta sig mellan alla terrasser och trappor. Säkerheten behöver förbättras t.ex. behöver Millesgårdens alla trappräcken och ojämna stenläggningar åtgärdas. Alla skulpturer behöver säkras upp och alla dammar behöver tätas. 

Sammantaget gör detta att vi ser ett stort behov av att långsiktigt trygga konstens varande. Vi upprättar därför Millesgårdens Parkfond. För skulpturparkens överlevnad, vill vi år 2023 ha säkrat ett fondkapital på 30 miljoner kronor. Detta kommer oavkortat att gå till skötsel och underhåll av parken med dess byggnader, skulpturer, fontäner och planteringar. Det skulle även utgöra ett viktigt startbidrag till det säkerhets- och tillgänglighetsarbete som är nödvändigt för att göra Millesgården till en modern besöksanläggning. Vi vänder oss därför till privatpersoner, företag och stiftelser och uppmanar dem att medverka till att Millesgårdens skulpturpark bevaras och utvecklas för nästa generation.

VAR MED OCH MÖJLIGGÖR EN SKULPTURPARK FÖR NÄSTA GENERATION
Stöd Parkfonden och medverka till att Millesgårdens skulpturpark bevaras och utvecklas för kommande generationer. Sätt in ditt bidrag på:
Plusgiro: 1919918-1. Stift Carl & Olga Milles Lidingöhem. Ange för- och efternamn samt mejladress i meddelandefältet vid inbetalning.

Tack till: 
Andreas och Camilla Bernström
Jonas och Sanna Grander
Agneta Kreuger
Malin och Stefan Linder
Ulrika och Karl-Henrik Sundström
Sten och Birgitta Westerberg
Wilton Row 

Advisory Board:

Andreas Bernström
Ettan Bratt
Johan Bygge
Charlotte Kämpe
Charlotte Kreuger Cederlund
Bo och Ulla Lundevall
Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.