Att fotografera på Millesgården

Fotografering för privat bruk
I skulpturparken och konstnärshemmet är ni varmt välkomna att fotografera för privat bruk. Sprid gärna i sociala medier. På Instagram med platstagg samt #millesgarden #millesgården och @millesgarden.

I konsthallen är det tillåtet att fotografera för privat bruk (utan blixt) samt för journalister under pågående utställningar, om annat ej anges i utställningen.

Tänk på att ta hänsyn till andra besökare. Bildmaterialet får inte användas i kommersiella syften, för detta krävs skriftligt tillstånd.

Bröllopsfotografering
Ni är mer än välkomna att ta era bröllopsfotografier ute i den vackra skulpturparken, men ska i de fall ni har anlitat en professionell fotograf föranmäla er till bokning@millesgarden.se senast tio dagar före fotograferingen ska ske. Om fotograferingen enbart ska ske utomhus förläggs den under ordinarie öppettider och då betalar de medverkande enbart ordinarie entréavgift.

Det är enbart tillåtet att ta bröllopsfotografier inne i konstnärshemmet utanför våra öppettider och då tillkommer en avgift på 2500 kr/timme.

Fotograferingen får inte störa den allmänna ordningen, stoppa besöksflöden eller riskera att blockera vid utrymning. Du måste därför följa instruktioner och uppmaningar från museets personal, till exempel att avbryta fotograferingen eller byta plats.

Kommersiell fotografering
För all typ av kommersiell fotografering, så krävs det tillstånd av Millesgården.  Detta gäller även influencers, som vill lägga upp sponsrade inlägg tagna i Millesgårdens miljöer där ni gör reklam för en produkt eller tjänst.

All avbildning av Carl Milles verk, tagna inom museiområdet är belagd med ersättning OM materialet används i kommersiellt syfte. Detta gäller alla trycksaker, webb och film. Ersättningens omfattning grundas på distribution och forum. BUS - Bildkonst Upphovsrätt i Sverige.

Kommersiell fotografering där skulpturer avbildas eller det går att för en utomstående att identifiera Millesgården tillåts enbart när det finns en tydlig koppling till konsten eller verksamheten på Millesgården.

Vi tillåter inte fotografering där varor och/eller tjänster marknadsförs och Millesgården är identifierbar som plats. Fotograferingar eller filmningar där museet enbart används som en kuliss godkänns enbart om de är så neutrala att platsen ej går att identifiera.

Kommersiell fotografering sker företrädesvis utanför våra öppettider; efter överenskommelse och mot en avgift på 2500 kr / timme. Skicka en projektbeskrivning med angivet syfte till bokning@millesgarden.se minst 10 dagar i förväg. Det finns inte någon möjlighet att utfärda fototillstånd inne i museet.

Pressfotografering
Är du journalist eller pressfotograf och vill fotografera tillfälliga utställningar eller Millesgården i övrigt, v.g. kontakta Thomas Hägg, thomas.hagg@millesgarden.se

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.