Nordiska museet

Gustav Vasa

Den första skulpturen av Gustav Vasa gjorde Carl Milles till Nordiska museets öppnande 1907. Denna version var i gips och bemålad av Olga Milles, Carls fru. Då den ursprungliga skulpturen börjat vittra sönder beställdes en ny som i enlighet med ursprungsidén skars i ek. Den nya upplagan kom på plats 1925 och framställer en påtagligt yngre regent vilket fick många besökare att höja på ögonbrynen.