Kontakt

Besöksadress: 
Herserudsvägen 32
Postadress: 
Carl Milles väg 2
181 50 Lidingö

E-post: 
info@millesgarden.se
Telefon växel: 08-446 75 90
Telefax: 08-767 09 02
Gruppbokningar: 08-544 80 894
Butik/reception: 08-446 75 91
Restaurang: 0705 69 86 81 (John Modig)

Emailadresser enligt följande: förnamn.efternamn@millesgarden.se

 

VD / Museichef
Onita Wass 
Tel: 08-446 75 82 

Marknads- och informationsansvarig
Randy Jämtlid
Tel: 08-446 75 89
Mobil: 070-560 09 03

Bokning / Event
Sociala medier
Maria Soreby
Tel: 08-544 80 894
Mobil: 070-716 45 30

Intendent, program och pedagogik
Maria Wiberg
Tel: 08-446 75 97
Mobil: 070-517 12 16 

Intendent, arkiv och samlingar
För frågor kring värderingar av konst 
av Carl, Olga eller Ruth Milles, v.g vänd
er till auktionsbranschen.
 

Evelina Berglund (tjänstledig)

Martin Liljekvist, vikarierande intendent
Tel: 08-446 75 87
Mobil: 070-725 27 17

 

 

 


Butik
Butikschef
Janet Abrahamsson (vik.)
Tel: 08-446 75 99
Mobil: 070-180 85 77
Jeanette Malmström (föräldraledig)

Christina Fors
Tel: 08-446 75 91
Mobil: 070-186 63 11

Helena Brunius
Tel: 08-446 75 91

Serviceassistent
Bosse Swenborg
Mobil: 070-567 69 14

Lokal, miljö, säkerhet
Thomas Wibert 
Tel: 08-446 78 95
Mobil: 070-686 33 69

Mikael Nilsson
Tel: 08-446 75 81
Mobil: 0707-10 93 10

Trädgårdsmästare
Maja Stjernberg
Mobil: 0701-07 44 24

Millesgården Lanthandel
Tel: 08-446 75 93
info@millesgardenlanthandel.se