Sitemap
Svenska English Ryska

AKTUELLA UTSTÄLLNINGAR

ZOO COLLECTIVE
Cajsa von Zeipel vs. Carl Milles
21 februari - 22 mars 2015


Cajsa von Zeipel har under de senaste åren invaderat den svenska konstscenen med sin flock av tonårstjejer. I Stockholm har vi sett den utmanande skulpturen Pretty Vacant utanför MOOD-gallerian och Göteborgs Konstmuseum har köpt in Seconds in Ecstasy till den permanenta samlingen där den ses tillsammans med bl.a. verk av Carl Milles. I konstnärshemmet på Millesgården möts nu von Zeipels långsmala lättklädda monumentalskulpturer och Milles klassicerande gipser. Ett möte som skapar gnistor!

"Hästsvans, bockhovar och horn i pannan vs. hästsvans, platåskor och skitattityd.
Figurativ skulptur, vit yta, långsmalt ideal. Vad har hänt med den svenska gipsen på 100 år?
Zoo Collective flyttar in i Carl Milles ateljé, primärt för att retas, snickesnacka och få ner Milles på alla fyra. Carl Milles fascination för grekisk mytologi resulterade i ett betydande antal skulpturer, föreställande mytologiska väsen där gränsen mellan människa och djur suddats ut. Milles är långt ifrån ensam om detta. Zoo Collective rider vidare på den starka traditionen inom historien att använda djurriket som verktyg för att exemplifiera mänskliga psykiska egenskaper.
Mötet med Milles verk kommer att vara den tredje gången som jag förhåller mig till en historisk samling. Första gången var i Nikehallen på Konstakademien där Seconds in Ecstasy presenterades - en jättelik strippa som utmanade Nike med sina långa ving-liknande ben som parerade Nikes huvudlösa hals.
Andra gången på Göteborgs Konstmuseum, där verket Runkballe visades i Sergelgången medan den klassiska samlingen var övertäckt med vita draperingsskynken i installationen Shy."
Cajsa von Zeipel 2014-12-17

Öppningen den 21a februari kommer även vara releasen av boken PRO-ANATOMY, von Zeipels första bok som tar avstamp från hur en fascination och besatthet av kroppen framkallade ett intresse för skulptur, med material från 2007- 2014.
Cajsa von Zeipel, född 1983 i Göteborg.
Utbildad vid Kungl. Konsthögskolan, Stockholm samt Städelschule i Frankfurt.
Flertalet separat- och samlingsutställningar i Sverige och utomlands.

Tack till:POMPEJI
20 September 2014-18 maj 2015

Utställningen är ett samarbete med Svenska Pompejiprojektet, som sedan mer än tio år är verksamma i Pompeji. Den historiska platsen har varit en inspirationskälla under flera århundraden. Millesgården, med inredningar och trädgårdsanläggningar inspirerade av Pompeji, ger en spännande inramning.

Bakgrund
Sedan mer än tio år pågår ett svenskt arkeologiskt projekt i Pompeji kallat ?Pompejansk Livsform?. Initiativtagare var professor Anne-Marie Leander Touati, professor i Antikens kultur och Samhällsliv vid Lunds Universitet, som fortfarande är projektledare. Svenska arkeologer bedriver ett större fältarbete i ett bostadskvarter i Pompeji, Insula V1. Under åren på plats har sex forskare och ett sextiotal studenter deltagit i utgrävningarna av bland annat tre stora hus, en krog och en trädgård. Flera fynd har gjorts.

En del av det svenska projektet är även att undersöka pompejanska och nypompejanska konstinfluenser i Sverige från sent 1700-tal till idag.
Tanken att presentera resultatet av den arkeologiska forskningen har funnits sedan länge. På Millesgården, en anläggning präglad av antika ideal, blir planerna verklighet. 

Pompejansk påverkan i Sverige
De svenska konstnärerna Carl och Olga Milles, som byggde Millesgården under första halvan av 1900-talet, är exempel på två konstnärer som lät sig inspireras till byggnationer på Millesgården efter resor till Pompeji. Utställningen Pompeji blir ett intressant möte mellan den egentliga antiken, i form av inlånade föremål från Pompeji, och Millesgårdens skapade antika miljöer, skulpturpark och trädgård.

Utställningens innehåll
 Den vetenskapliga aspekten svarar på frågor om vad som sker i utgrävningarna av Pompeji idag och vad forskare vet om livet i staden under antiken. Den mänskliga aspekten låter besökarna möta människorna i Pompeji. Den estetiska aspekten visar hur konstnärer och arkitekter under århundraden låtit sig inspireras av Pompeji vid husbyggen, utsmyckningar etc.
Därtill visas en nygjord 3D modell av bankiren Caecilius Iucundus villa, dels som ruin, dels som i sin forna prakt.
Centralt i utställningen blir material från de svenska utgrävningarna. Objekt av olika slag från svenska museisamlingar lånas in och presenteras. Det är framförallt bronsavgjutningar efter bronsskulptur från Pompeji och Herculaneum som kommit i offentlig eller kunglig svensk ägo under 1800- och 1900-talen och som finns på Nationalmuseum, UD och de Kungliga Slotten.
Genom utnyttjande av de museirum, både inne och ute som Millesgården erbjuder, och Pompejiprojektets egen fotodokumentation vill vi förmedla intryck av upplevelsen av Pompeji och stadens många storslagna miljöer.

Projektgrupp
I projektgruppen för utställningen ingår bland annat professor Anne-Marie Leander och F D Henrik Boman från det svenska Pompejiprojektet, museichef Onita Wass och intendent Maria Wiberg från Millesgården.

Image90

ZOO COLLECTIVE, Cajsa von Zeipel vs. Carl Milles. 21 feb - 22 mars i Konstnärshemmet.

DelimiterImage92

NYHET! Appen Stockholms museer finns att ladda ner i App Store och Google Play, gratis!

DelimiterImage87

Välkommen till Millesgårdens Webshop! Klicka på bilden.

MILLESGÅRDEN | Herserudsvägen 32 Lidingö | Tel växel 08-446 75 90 | Info-Tel: 08-446 75 94 | Gruppbokningar: 08-544 80894 | E-post: bokning@millesgarden.se