Sitemap
Svenska English Ryska

AKTUELLA UTSTÄLLNINGAR

POMPEJI
20 September 2014-18 maj 2015

Klicka för länk till föreläsningar

Utställningen är ett samarbete med Svenska Pompejiprojektet, som sedan mer än tio år är verksamma i Pompeji. Den historiska platsen har varit en inspirationskälla under flera århundraden. Millesgården, med inredningar och trädgårdsanläggningar inspirerade av Pompeji, ger en spännande inramning.

Bakgrund
Sedan mer än tio år pågår ett svenskt arkeologiskt projekt i Pompeji kallat Pompejansk Livsform. Initiativtagare var professor Anne-Marie Leander Touati, professor i Antikens kultur och Samhällsliv vid Lunds Universitet, som fortfarande är projektledare. Svenska arkeologer bedriver ett större fältarbete i ett bostadskvarter i Pompeji, Insula V1. Under åren på plats har sex forskare och ett sextiotal studenter deltagit i utgrävningarna av bland annat tre stora hus, en krog och en trädgård. Flera fynd har gjorts.

En del av det svenska projektet är även att undersöka pompejanska och nypompejanska konstinfluenser i Sverige från sent 1700-tal till idag.
Tanken att presentera resultatet av den arkeologiska forskningen har funnits sedan länge. På Millesgården, en anläggning präglad av antika ideal, blir planerna verklighet. 

Pompejansk påverkan i Sverige
De svenska konstnärerna Carl och Olga Milles, som byggde Millesgården under första halvan av 1900-talet, är exempel på två konstnärer som lät sig inspireras till byggnationer på Millesgården efter resor till Pompeji. Utställningen Pompeji blir ett intressant möte mellan den egentliga antiken, i form av inlånade föremål från Pompeji, och Millesgårdens skapade antika miljöer, skulpturpark och trädgård.

Utställningens innehåll
Den vetenskapliga aspekten svarar på frågor om vad som sker i utgrävningarna av Pompeji idag och vad forskare vet om livet i staden under antiken. Den mänskliga aspekten låter besökarna möta människorna i Pompeji. Den estetiska aspekten visar hur konstnärer och arkitekter under århundraden låtit sig inspireras av Pompeji vid husbyggen, utsmyckningar etc.
Därtill visas en nygjord 3D modell av bankiren Caecilius Iucundus villa, dels som ruin, dels som i sin forna prakt.
Centralt i utställningen blir material från de svenska utgrävningarna. Objekt av olika slag från svenska museisamlingar lånas in och presenteras. Det är framförallt bronsavgjutningar efter bronsskulptur från Pompeji och Herculaneum som kommit i offentlig eller kunglig svensk ägo under 1800- och 1900-talen och som finns på Nationalmuseum, UD och de Kungliga Slotten.
Genom utnyttjande av de museirum, både inne och ute som Millesgården erbjuder, och Pompejiprojektets egen fotodokumentation vill vi förmedla intryck av upplevelsen av Pompeji och stadens många storslagna miljöer.

Projektgrupp
I projektgruppen för utställningen ingår bland annat professor Anne-Marie Leander och F D Henrik Boman från det svenska Pompejiprojektet, museichef Onita Wass och intendent Maria Wiberg från Millesgården.


50 000 VILDA VÅRLÖKAR!
Våren 2015

KREATÖR: LANDSKAPSARKITEKT ULF NORDFJELL

Millesgården - Rosendals Trädgård - Prins Eugens Waldemarsudde

Tre av Stockholms mest omtyckta platser: Millesgården, Rosendals Trädgård och Prins Eugens Waldemarsudde visar våren 2015 en gemensam satsning på vårlökar i park och trädgård. Totalt har trädgårdsmästarna planterat 50 000 lökar. I Millesgårdens skulpturpark möts besökarna bland annat av ett hav av narcisser, kejsarkronor och stäppliljor utformade av landskaps-arkitekt Ulf Nordfjell och trädgårdsmästare Maja Stjernberg. Framför Annes hus på Nedre terrassen arrangeras en löktrappa, med tidiga vårlökar som krokus, iris och pärlhyacinter, allt odlat i krukor.

Skira lökplanteringar i en färgskala från vårens gröna toner med inslag av vitt, gult, orange och brunsvarta kontraster för att förstärka platsens karaktär och de vackra stenmurarna.

I Waldemarsuddes skärgårdslandskap möter vi Prins Eugens favoriter i slottets närmiljö med traditionella kompositioner och framför huvudentrén har gräsmattans tidiga vårflora kompletterats med olika sorters blomsterlök av trädgårdsmästaren Marina Rydberg. Allt i en färgskala som återfinns i Waldemarsuddes äldre löksortiment. Mängder av botanisk krokus, snödroppar, snöklockor, pärlhyacinter och scilla m.m. har kryddats med tidiga tulpaner och narcisser.

På Rosendals Trädgård möts trädgårdsdesignern Jaqueline van der Kloet och Ulf Nordfjell. Jacqueline van der Kloet är välkänd bland annat för sina "magiska blandningar" av blomsterlök i perenna planteringar. Till Rosendals Trädgårds pergolaplanteringar har Jacqueline designat blomsterlöksarrangemang i samspel med befintliga perenna planteringar. Pergolarabatterna, planerade av Rosendals trädgårdsmästare Malin Skiöld har nu fått ett tillägg av mängder med vårblommande lök. Färgskalan har baserats på de befintliga perennerna i mörkröda toner, med inslag av krämigt gult, blått, lila och varma toner i orange.

Image92

50 000 VILDA VÅRLÖKAR! Millesgården, Rosendals Trädgård och Waldemarsudde i gemensamt vårprojekt.

DelimiterImage87

Välkommen till Millesgårdens Webshop! Klicka på bilden.

MILLESGÅRDEN | Herserudsvägen 32 Lidingö | Tel växel 08-446 75 90 | Info-Tel: 08-446 75 94 | Gruppbokningar: 08-544 80894 | E-post: bokning@millesgarden.se