Frida Fjellman, Lustre aux couleur de la fôret, 2015. Foto: Jonas Lindström
Konsthallen. Bild från en tidigare utställning. 
Konsthallen. Bild från en tidigare utställning. 

Aktuella utställningar

SVENSK GLASKONST EFTER 20006 februari - 8 maj 2016

Svenskt glas befinner sig i en tid av förändring som kännetecknas av vitalitet, mångfald och nya kreativa uttryck. Dagens produktion av svenskt glas sker inte längre i stor industriell skala. Fokus är snarare på resultatet av experiment inom konceptuell konst, konstnärlig forskning, nya perspektiv på glas och omdefinitionen av glas som material. I utställningen visas ett urval glasverk av flera samtida konstnärer. 

Utställningen är producerad i samarbete med The Glass Factory, BODA.Medverkande konstnärer: Birgitta Ahlin & Sirkka Lehtonen, Esmé Alexander, Lott Alfreds, Lena Bergström, Olle Brozén, Tillie Burden, Anna Carlgren, Camilla Caster, Frida Fjellman, Ulla Forsell, Paul Grähs, Ylva Holmén, Annika Jarring, Espen Jensen, Ditte Johansson, Åsa Jungnelius, Gunilla Kihlgren, Ingalena Klenell, Simon Klenell, Matilda Kästel, Ludvig Löfgren, Sylvia Neiglick, Fredrik Nielsen, Karl Magnus Nilsson, Anna Viktoria Norberg, Ammy Olofsson, Jennie Olofsson, Benjamin Slotterøy, Bertil Vallien, Terese William Waenerlund, Nina Westman, Anders Wingård och Ann Wåhlström.