Utställningar 2013

ATT BRODERA I STEN - SKULPTURER FRÅN QINGTIAN

28 september - 27 oktober 2013

Utställningen Att brodera i sten, skulpturer från Qingtan, visar ett 15-tal skulpturer, sinnrikt bearbetade av sex kinesiska konstnärer. Qingtianstenen, som är Kinas nationalsten, är en slags jade och är uppkallad efter Qingtians härad i Zhejiang-provinsen där den förekommer rikligt. Den kallas även för "bokstenen" - dess vetenskapliga namn är Pyrophyllite - och den betraktas som "den ädlaste av alla stenar" och som "sigillstenens förfader". Qingtianstenen mineraliserades för 140 miljoner år sedan, från äldre jura till krita. Qingtianstenen innehåller nästan samtliga naturens färger och värderas högre än guld.

Det krävs en unik konst- och hantverksskicklighet för att skulptera i Qingtiansten. Verken, i både realistiska och abstrakta stilar, karakteriseras av finess och livfullhet vilket har gett denna typ av stenskulptur smeknamnet "stenbroderi".

Utställningen visas i konstnärshemmet på Övre terrassen i samarbete med Folkrepubliken Kinas ambassad i Sverige, Zhejiang-provinsen, Kina
Qingtians folkregering, Zhejiang-provinsen, Kina och Sveriges Kinesiska riksförbund .

Medverkande konstnärer: Lin Rukui, Master of Chinese Arts and Crafts.
Lin Bozheng, Master of Arts and Crafts från Zhejiang-provinsen.
Zhang Aiting, Master of Chinese Arts and Crafts.Zhangai Ting, Master of Chinese Arts and Crafts.Dai Chunping, Master of Arts and Crafts från Zhejiang-provinsen.Du Xiaoliang, Master of Arts and Crafts från Zhejiang-provinsen.Yang Chuzhao, en berömd stenskulptör från Qingtian.

FASHION, FIGURES, FACES - MATS GUSTAFSON

13 juni - 22 september

Det huvudsakliga motivet för Mats Gustafsons teckningar har under de senaste drygt trettio åren varit den ständigt föränderliga modevärlden. Säsonger avlöser varandra med årstidernas regelbundenhet. Nya kollektioner ser dagens ljus med ett allt snabbare tempo och likt världen i övrigt har sammanhanget blivit mer globalt. I modet finns en vitaliserande rörelse från storstadens pulserande gator och klubbar till haute couturens finrum - en påverkan som också går i andra riktningen. 
 Från det sena 1800-talet och framåt har modets växlingar både fångat upp och uttryckt samtidens sensibiliteter: allt från det moderna livet till dagens postmoderna tillstånd och dess svårdefinierbara förlängning. Men blicken riktas även bakåt och i dialog med traditionen sker förnyelser genom återbruk och omtolkningar, vilket också gör modet till en spegelkammare av stilar och uttryck.

Modet är en spegelkammare också i en annan mening. Det är en värld som lever i och genom att avbildas och mer än kläder handlar det då om begär, visualitet och drömmar. Plaggen och deras materialitet förvandlas till flöde och bilderna är en översättning från ett språk till ett annat. 

I detta är Mats Gustafson en mästare och vad som utmärker hans tolkningar är lyhördheten och den gestaltande förmågan. Med pensel (penna eller krita), färg, och papper sammanfattar Mats Gustafsons arbeten inte bara plaggens karaktär, utan även klädskaparens vision och den tidsanda som allt verkligt mode är en del av. Det är ett värde att hans bilder tar form av det han skildrar, men vad sammanställningen av tre decenniers skapande också visar är både kraften i det personliga uttrycket och variationsrikedomen. Lyhördheten, som nämndes tidigare, präglar inte bara Mats Gustafsons relation till motivet utan i lika hög grad till materialet och tekniken. Han tar vara på det svarta tuschets kalligrafiska möjligheter och linjens snabba rörelse, akvarellens register från skira lager på lager till förtätning och tyngd. Med pastellen betonas de sammanhängande ytorna med en iögonenfallande abstraktion som följd.

Av Mats Gustafsons teckningar blir det tydligt att utmaningen ligger i att gestalta klädernas och kroppens ömsesidiga påverkan, att fånga modellens hållning och rörelse och med en avklarnad gest ringa in det mest väsentliga. Till Mats Gustafsons motivkretsar hör också den nakna kroppen och porträtten. Här finns kända ansikten från catwalken, såväl supermodeller som modeskapare, men också författare, skådespelare och andra kulturpersonligheter. Bland de avporträtterade finns även vänner utanför modesammanhanget och den innersta kretsen av familjemedlemmar. Den sinnlighet som löper som en röd tråd genom teckningarna har sitt starkaste uttryck i aktstudierna. De förmedlar åtrå och lust, men här finns också ett mörkare stråk färgat av åren då hiv och aids tog många unga mäns liv.

Bilderna har med några undantag visats i tryckt form och med utställningen sker ett byte av sammanhang. Det är ett sätt att fästa uppmärksamheten på egenskaper som originalen besitter men som är svåra att reproducera - inte minst deras taktila kvaliteter och uttryck. Verken har tillkommit mellan 1983 och 2013, vilket är en lång tid i en modevärld där omloppshastigheten är hög. 
 För den som läser bildtexterna framgår att Mats Gustafson återkommande har anlitats av några de främsta klädskaparna och modehusen: Yohji Yamamoto, Romeo Gigli, Dior, Comme des Garçons och Hermès. Men också att hans teckningar regelbundet har publicerats i italienska, franska och brittiska Vogue och andra inflytelserika modetidningen. Hans arbeten har tidigare visats i en rad internationella utställningar, både enskilt och i grupp.

Mats Gustafson är född i Mjölby 1951 och är sedan 1980 bosatt i New York.

Niclas Östlind, curator

MÅLARE I NORMANDIE - UNDERBARA IMPRESSIONISTER 

2 februari - 26 maj 2013

Med konstnärer som Renoir, Monet och Vuillard öppnar Millesgården utställningen Målare i Normandie, det är starten på en stor Nordeuropeisk turné av den unika samlingen konstverk från Painting in Normandy Collection, Frankrike. 
I utställningen visas sammanlagt 60 målningar, några av de stora mästarna, men också av mindre kända konstnärer.
Med utställningen vill Millesgården ge en ny syn på impressionismen, om hur den föddes på Normandies stränder för att sedan ta klivet in i Paris salonger och för att nu, över hundra år senare, höra till en av de mest älskade och populära konstinriktningarna.

Som besökare kan man följa den glidande övergången från romantiska naturskildringar till impressionismens första trevande steg för att också uppleva hur den slår ut i full blom. Det är scener präglade av den normandiska landsbygdens både dramatisk natur och pastoral idyll, med klippbranter och böljande landskap, hav och himmel. Verken är tillkomna i slutet på 1800-talet och början 1900-talet där konsten tar klivet in i modernismen.
Utställningen bjuder på flera idag bortglömda konstnärer och ger besökare nya perspektiv både på impressionismen och Normandie. 

Också Carl Milles, Sveriges internationellt kanske mest kände skulptör och konstnär var tidigt, via August Rodin, inspirerad av impressionismen. Det kan man se tydligt i hans tidiga mindre skulpturer. Senare tonades detta ner, men utställningen Målare i Normandie och den impressionistiska konsten låter sig väl förenas med de intryck av natur, himmel, vatten, konst och arkitektur man som besökare kan uppleva på Millesgården.

LÄNK TILL VERKFÖRTECKING
LÄNK TILL KONSTNÄRERNA I BOKSTAVSORDING

Mestrovic hos Milles

18 juni - 18 augusti 2013

Millesgården visar ett tiotal verk av den kroatiske skulptören Ivan Mestrovic i Konstnärshemmet.
Skulptörerna Carl Milles (1875-1955) och Ivan Mestrovic (1883-1962)  lämnade konstnärliga avtryck i sina respektive länder. De var verksamma under 1900-talet och har mycket gemensamt. 
Båda var uppväxta på landsbygden och de uppvisar tidigt en kreativ ådra och börjarstudera konst. Genom åren korsas deras vägar vid flera tillfällen. De får bland annat tillfälle att möta och påverkas av skulptören Auguste Rodin. Och båda lämnar sina hemländer och flyttar till USA, får erkännande för sin konst och blir så småningom amerikanska medborgare. Ivan Mestrovic lämnar ett krigshärjat Europa för ett nytt liv i USA. Carl Milles, som efter stora framgångar under 1920-talet känner sig motarbetad i Sverige, flyttar för att finna nya uppdrag på en ny kontinent.

Ivan Mestrovic (1883-1962) är, i likhet med Carl Milles, sitt lands mest berömda skulptör, deras respektive hem, som båda numer är museer, är inspirerade av klassisk konst och italiensk renässans.

Under våren 2013, visades Carl Milles verk på Mestrovic Atelier, Övre stan i Zagreb, Kroatien i utställningen Milles hos Mestrovic. Och nu välkomnar vi alltså Mestrovic verk till Millesgården.

MOD OCH MODERNITET - 1900-TALETS DJÄRVA KONSTNÄRINNOR

5 oktober - 9 februari 2014

I utställningen presenteras kvinnliga avantgardister som sökte nya vägar för konstnärliga uttryck och som många gånger tog större risker än sina manliga kollegor då de ifrågasatte de traditionella konstbegreppen. Deras konst kunde alltid kritiseras just för att den skapats av kvinnor. Flera av de kvinnliga konstnärerna stod i frontlinjen för nytänkande och experimenterade, idag är många av dem bortglömda. 
De kvinnliga konstnärerna inom modernismen i början av 1900-talet slogs inte bara mot den allmänna uppfattningen om vad konst är och hur den ska se ut. De hade även att kämpa mot manliga kollegor som var rädda för konkurrens och en utbredd uppfattning att kvinnor inte är ägnade att skapa konst. De var välkomna till konstskolor och akademier men när de skulle ta klivet ut i yrkeslivet var möjligheterna få. Det krävdes mod och nyfikenhet för att lyckas som kvinna och konstnär inom det konstnärliga avantgardet. 
Utställningen omfattar verk från 1900 -1945 av drygt 30 konstnärer. De enskilda konstnärskapen presenteras liksom hur den svenska konstscenen påverkades av strömningar inom det europeiska konstlivet. Inte minst de betydelsefulla influenserna från den tyska och ryska kultursfären lyfts fram. 

I utställningen visas verk av:
Ester Almqvist, Anna Berg , Maja Braathen , Maj Bring, Anna Casparsson, Agnes Cleve- Jonand, Siri Derkert, Mollie Faustman, Agnes de Frumerie, Malin Gyllenstierna, Elli Hemberg , Sigrid Hjertén, Tora Vega Holmström, Agda Holst, Ida Kerkovius, Greta Knutson ?Tzara,Nina Kogan, Lucie Lagerbielke,Tyra Lundgren, Siri Meyer, Judith Molard , Gabriele Münter, Vera Nilsson, Brita Nordencreutz,  Ragnhild Nordensten, Siri Rathsman, Anna Riwkin, Lilly Rydström, Ninnan Santesson, Antonina Sofronova, Elsa Ström-Ciacelli, Marija Vasilijeva,Sigrid Wahlström, Nell Walden. 
Verken är inlånade av Claes Moser, Per Ekströmmuseet, Skövde konstmuseum samt privata långivare.
 
Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.