Utställningar 2009

Lee Miller - Med surrealistisk blick

14 november - 14 februari 2010

Lee Miller har haft en betydande roll inom 1900-talets fotografi - som surrealistisk avantgardekonstnär, mode- och krigsfotograf har hon ständigt förflyttat fotografins gränser. Som en röd tråd genom hennes konstnärskap löper den surrealistiska blicken, ett sätt att se det absurda i vardagen och upptäcka det oväntade i det förväntade.

Parallellt med Lee Millers bilder finns den fängslande historien om hennes liv. Hon är den amerikanska toppmodellen i New York som flyttar till Paris för att under 30-talet etablera sig i avantgardekonstens innersta kretsar. Hon blir surrealisternas berömda musa, firad och avbildad för sin skönhet. Men modellen Lee Miller vänder kameran och blicken mot världen och blir själv porträtt- och modefotograf. Hon utvecklar samtidigt ett eget surrealistiskt bildspråk, inte minst under sina långa vistelser i Egypten. Som krigskorrespondent för amerikanska Vogue på 40-talet kom Lee Miller också att skildra andra världskrigets vansinne vid fronten. Kontroversiella bilder som djupt berör mänskligheten och fungerar som ovärderliga historiska dokument.

Utställningen är producerad av Mjellby Konstmuseum i samarbete med Lee Miller Archive, England.

Magnus Wallin - Instrument

12 september - 8 november 2009

I utställningen Instrument visas ett antal nyproducerade verk av Magnus Wallin, bland annat två 3-D animerade filmproduktioner, Colony och Mission.

Verken diskuterar människans existens, hennes möjligheter och begränsningar visavi samhällets upprättande av makt- och regelsystem. Huvudfigurerna i animationerna är gestalter vilka bygger på röntgenbilder, genomlysta skelettåtergivningar där individen skildras som innesluten i ett rationellt system. Berättelsen antar former av ett möte i en mörk saga om människans strävan, ideal och utsatthet.

Magnus Wallin är född 1965, arbetar och bor i Malmö och är utbildad vid Kunstakademiet i Köpenhamn. Hans verk har visats internationellt på ett flertal platser och bland hans 3-D produktioner kan nämnas Exit (1997), Exercise Parade (2001) och Anatomic Flop (2003).

Se även www.magnuswallin.com

Franco Leidi - Att vara tillsammans

30 maj - 30 augusti 2009

Sommarens utställning i Konsthallen visar verk av konstnären Franco Leidi från 2005-2007. Det är en rik samling akvareller och objekt, stramt hållna som klassiska porträtt, men med en samtidighet som gör dem tidlösa.

Det är ingen överdrift att påstå att Franco Leidi undervisade i hela sitt liv: han älskade att lära ut och vägleda, utmana och inspirera. Han valde motståndet, för sig själv lika mycket som för sina elever, och i ett helt decennium kom han att prägla inriktningen mot förnyad tradition på Konsthögskolan Valand i Göteborg där han verkade som professor 1987-97.

Han arbetade med allt från grafik, teckning och måleri till stora installationer, där hans skulpturala objekt visade på enorm idérikedom och känsla för starka uttryck. Ingen skulle lämnas oberörd. Verken saknar titlar och är samtliga i privat ägo.

Franco Leidi ställde under sitt långa och intensiva konstnärsliv ut på många gallerier och konsthallar runt om i vårt land, men även på större institutioner som Konstakademien Kulturhuset, Norrköpings Konstmuseum, Göteborgs Konstmuseum och Lunds konsthall.

Franco Leidi (1933-2008), kom från Italien till Sverige 1971 - en intellektuell konstnär, bildad och vidsynt, men med en skärpa och omutlighet som satte spår. Människans utsatthet och kamp för integritet genomsyrade allt han företog sig.

Utställningen Franco Leidi - Akvareller och objekt, öppnade i Västerås och fortsätter sin turné till Millesgården i Stockholm, Kristianstad konsthall och Luleå kulturhus.

Utställningen är sammanställd av Sune Nordgren, som tidigare varit chef för bland annat Malmö konsthall och Nasjonalmuseet för konst, arkitektur och design i Oslo. Till utställningen utges boken Att vara tillsammans, med texter av Sune Nordgren och Thomas Kjellgren, den senare chef för konsthallen i Kristianstad, och med bilder av fotograf Johan Hedenström

Drömmare

Lott Alfreds, Dan Almqvist, Katinka Andersson, Eva Maria Ern, Outi Heiskanen, Klara Kristalova, Tilda Lovell, Jörgen Melanton, Roland Persson, Anna Strid, Peter Tillberg, Pasi Välimaa
1 april - 24 maj 2009


I Drömmare samlas tolv konstnärer, alla utifrån ett tema om lek och dröm, där utgångspunkten också varit ett förhållningssätt i det konstnärliga arbetet. Initiativet till utställningen kom från konstnärerna som valt de deltagande utifrån deras arbete inom denna tematik.  I den katalog som producerats till utställningen presenterar sig varje konstnär utifrån ett antal korta frågor där ord som det undermedvetna, att följa olika impulser, associationsbanor, att överraska sig själv, att följa infall, att sjunka in i sig själv och nå en meditativ stämning återfinns när de beskriver sin arbetsprocess. Så möter vi många ingångar, olika gestaltningar och skilda innehåll hos Drömmare. Likt drömmen färdas vi mellan ljus och mörker, mellan den ljusa skira gestaltningen, över de ambivalenta, gåtfulla uttolkningarna till mörka, existentiella, tabugränsande områden.

Att resa i sitt inre, utforska och nå kunskaper bortom det kontrollerade vardagliga livet - och kanske även ett liv hinsides - har attraherat och fascinerat människan under lång tid. Inom konsten finns ett magiskt moment som inte minst surrealisterna fokuserade, mötet mellan till synes oförenliga ting, förbundna av associationer och medvetandeströmmar bortom logikens fästpunkter. Drömmarna var en outsinlig källa till kunskaper och möjligheter som obearbetade av fjättrande förnuft, moral och smak lät intuitionen leda. Vi befinner oss ett århundrade efter ismerna, konstrevolutionen som hade Futurismens manifest, 1909, som ett slags startpunkt, och genom bl a vår tids underground och popsurrealism är drömmen som inspiration och tema en vital ämneskrets.

Utställningen visar verk på skilda platser på Millesgården: I Konsthallen finns verk av Outi Heiskanen, Pasi Välimaa, Dan Almqvist, Jörgen Melanton, Anna Strid, Katinka Andersson, Roland Persson, Tilda Lovell samt Lott Alfreds. Den senare har också verket  Namnens ljud i Parken vid Konstnärshemmet. Eva Maria Ern, vars verk finns både i Konsthall och  Konstnärshem och Peter Tillberg, kompletterar sina verk i Konsthallen med några utomhus på terrassen mot Värtan. I Konstnärshemmets Antiksamling återfinns keramiska skulpturer av Klara Kristalova.
Isabella Nilsson

Till utställningen har en katalog producerats med stöd från Stiftelsen Längmanska kulturfonden.

Mikael Lundberg - Kliver ur min avsikt och faller

31 januari - 22 mars 2009

Med en strof av poeten Magnus William-Olsson har Mikael Lundberg givit namn åt utställningen Kliver ur min avsikt och faller. 

Mikael Lundberg visualiserar de ogripbara, ordlösa tillstånd och processer som formar våra liv. Tiden och rummet, livet och döden är återkommande teman. Med ett avskalat uttryck, ofta format i enkla material, låter han oss fästa blicken på allmänmänskliga frågor som: Hur länge kommer jag att leva? Hur ska jag förstå världen? Hur kan jag kommunicera med andra? "Det var inte meningen att jag skulle bli konstnär", berättar Mikael Lundberg, som i själva verket påbörjat en tänkt karriär som jurist, "men så råkade jag ut för en avgörande händelse som fick mig att ta en ny väg i livet".

Mikael Lundberg är född 1952 och har varit verksam som konstnär i 25 år. Han har en lång rad utställningar bakom sig och är representerad bland annat på Moderna Museet i Stockholm och på Kiasma i Helsingfors. Kliver ur min avsikt och faller är den hittills största presentationen av hans konstnärskap. Utställningen är producerad av Norrköpings Konstmuseum och kommer att turnera till, förutom Millesgården, Konsthallen Bohusläns museum i Uddevalla och Västerås Konstmuseum.

Hake på Millegården

Skulptören Claes Hake, verksam sedan 1960-talet, visar i utställningen Hake på Millesgården verk från fyra decennier. Amerikanaren, plastskulpturen som liknar ett älghorn bemålat med amerikanska flaggan, reliefer i betong och ringarna i svart brons visar på bredd och variation i både uttryck och material. Här visas också målningar av senare datum. De stora, ofta oramade målningarna, gjorda på grova papper, har skulpturala kvaliteter och låter ana att det i grunden handlar om samma sak som i skulpturerna; spelet mellan formerna, ytornas kvaliteter och ljuset.

Claes Hake är känd för sina stora skulpturer i granit och andra stenarter som finns på ett 60-tal ställen i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och USA. Han är därmed en av Sveriges mest representerade skulptörer i offentlig miljö. Hans väldiga bågar, portar och valv ger samma mäktiga upplevelse som arkeologiska lämningar

Claes Hake är född och uppvuxen i Göteborg men har starka band till Bohuslän. Sten, och framför allt granit, är ett material han vuxit upp med men började arbeta med först på senare år. Under hans första år som konstnär var plast ett nytt och spännande material. Då plasten visade sig vara farlig för hälsan övergick han till mer traditionella material som lera, gips och brons.

Idag arbetar han mest med stenskulptur och teckningar och målningar. Det tunga arbetet med skulpturer kräver planering och precision. Innan skulpturen är på plats har många människor och maskiner varit inblandade. Måleriet innebär det motsatta, är spontant och snabbt. Därför är det bra att kombinera. Claes Hake tecknar och målar på stora handgjorda papper med grafit och järnoxid, pigment hämtade från berggrunden, liksom stenen till skulpturerna. Målningarna är självständiga konstverk och samtidigt en slags förlagor för skulpturer.

I utställningen Hake på Millesgården visas teckningar och målningar, skulpturer i brons och betong och de mycket välgjorda modellerna som föregår arbetet med de offentliga skulpturerna.
 
I utställningen blir det tydligt hur Claes Hakes konstnärskap förändrats över tiden. Det går att spåra drag av olika årtiondens konstriktningar, som popkonst, expressionism och minimalism. Skulpturer såväl som målningar äger ett alldeles eget uttryck och en monumentalitet som står utanför ismer och riktningar och känns tidlösa.
Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.