Utställningar 2008

Carroll Dunham - Painting and Sculpture 2004-2208

6 september- 2 november 2008

Millesgården har glädjen att som första institution i Sverige visa den amerikanske konstnären Carroll Dunhams verk och därmed introducera hans konstnärskap för en större publik nationellt och i Skandinavien. Utställningen fokuserar på de senaste årens måleri men visar även en betydande mängd av konstnärens teckningar samt skulptur.

Carroll Dunhams verk erbjuder betraktaren en säregen väg in mot en plats där begrepp som tid, rörelse och djup framstår som viktiga komponenter för konstnärens arbete med bilden, och i förlängningen dess förmåga att sträcka sig utöver sig självt. Platsen är bildytan och i detta tvådimensionella, koncentrerade universa diskuterar Carroll  Dunham ytterst existens och vara i uttryck som samtidigt tycks problematisera frågan om möjligheten att konstnärligt kunna uttrycka.

Ett av Carroll Dunhams återkommande motiv genom åren i såväl teckningar som måleri, den ensamme mannen med pistol, hotfull och okontaktbar, existerar efterhand i en allt mer tom tillvaro samtidigt som hans yttre attribut renodlats till geometriska former. Med ett slags drömmens irrationalitet och komprimerade metaforer närmar sig det absurda och det formellt renodlade i ett svävande fält mellan lekens svarta magiformel "pang! du är död" och den existentiella upplevelsen av instängdhet mellan början och slut, uttryck och förståelse.

Den tecknade serien - som antingen accepterar sitt platta universum och låter linjen och formfälten effektivt agera på ytan eller bildmässigt kommenterar sin existens genom införandet av djup och berättartekniska experiment - har med all säkerhet influerat Carroll Dunham under hans uppväxt. Likaså syns 60-talets undergroundserier och oräddheten inför att använda samtida populära, rentav triviala bildgods bilda en av grunderna för det skenbart enkla men abstraherat komplexa vilket man som betraktare slås av i hans verk.

Carroll Dunham har en egenartad förmåga att ladda bilden genom att oavsett motiv driva måleriet ut i bildens alla delar; inget motiv upplevs som beskuret oavsett dess förkortning eller reducering. Ingen bilddel känns tom, i bemärkelsen oarbetad, negligerad yta. Det är ett säreget, högst personligt konstnärskap som inte upphör att fascinera.

Till denna utställning har en katalog producerats genom samarbete med galleri c/o Atle Gerhardsen, Berlin,och med en essay av den amerikanska skribenten Kate Linker. 

Utställningen har tillkommit genom tillmötesgående från galleri c/o Atle Gerhardsen, Berlin, Atle Gerhardsen och Nicolai Gerner- Mathisen Gladstone Gallery, New York, Drammen Museum, Drammen, Sammlung Hoffmann, Berlin, Astrup Fearnley Museum, Oslo, Sammlung Olbricht, Essen och White Cube, London
In Red Space (Two), 2006. (t. v)
Distant Hills (Broken Tree), 2008 (t. h)

Ulf Rollof - Under

5 april - 27 augusti 2008

Ulf Rollofs utställning Under, som inrymmer flera nyproducerade verk i stor skala, diskuterar relationen mellan människans fysiska omgivning och henne själv. Konstnären undersöker den sköra balansen mellan människa, miljö, hållbarhet, teknik och kultur. Vad vi kan fundera kring, både på lek och allvar, när det gäller människans fortsatta liv på Jorden. 

Konsthallens arkitektur låter besökaren stiga ned i det stora, centrala rummet via en bred trappa. I utställningen tillvaratas denna förmedlande del genom att Konstruktion, ett 13 meter långt skulpturalt verk, som både påminner om en ubåt, en vattenvarelse och ett ymnighetshorn, blir den fysiska - genom sin funktion som rutschkana - och den mentala ingången/transporten till en imaginär värld under vattnet, eller till våra sinnen och underliggande tankar.
Konstruktion är tillverkad i glasfiberarmerad polyester och nås via en spiraltrappa.

Verket Under har sitt ursprung i en avgjutning av en bläckfisk som Ulf Rollof utfört i polyrethanplast. Tillsammans med elever från Konsthögskolan Valand har konstnären förstorat denna förlaga till en 3 meter hög skulptur med 4meters omkrets.

Vi är en två minuter lång film där bilderna av en slamrande byggarbetsplats, och en byggnadsarbetare spelad av Mikael Nyqvist, följs av sällsamma undervattensscener från ett hav i British Columbia. Suggestiva drömsekvenser tar betraktaren med ned i djupet till ett möte med en gigantisk bläckfisk.

I utställningen visas också skulpturerna Konflikt och Äggbanan, den senare inlånad från KIASMA, Helsingfors, samt ett antal akvareller, verket Vatten, med motiv från havet.

En inbyggd del i utställningen är den bildpedagogiska verkstaden där grupper av barn, och intresserade besökare, får möjlighet att arbeta utifrån frågeställningar om teknik, framtid, kultur, fantasier, rädslor, upplevelser och längtan. Deras kommentarer och uttryck visas sedan i utställningen som en mångfaldig kör av olika röster. I detta avseende blir besökarna direkt delaktiga och deras egna uttryck tvinnas samman med konstnärens.

Millesgården ligger vid Värtan och vatten är också en signifikant del av skulpturparkens miljö med fontäner som återkommande inslag på de olika terrasserna. Då Carl Milles hämtade de flesta av sina motiv från myter, religiösa berättelser och gudasagor finns många väsen gestaltade som anknyter till vatten; havsguden Poseidon, Jona i Valfiskens buk, Triton, Susanna, sjöjungfrun Solglitter m fl.

Ulf Rollof är född 1961 i Karlskrona. Bor och är verksam i Stockholm. Han är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan, Stockholm samt elev till Michael Schnorr, San Diego, USA. Ulf Rollof är en av Sveriges mest namnkunniga konstnärer internationellt och är representerad i offentliga samlingar samt har ställt ut i ett flertal länder på olika kontinenter.
En besökare åker igenom verket Konstruktion

Tänd mörkret! - Svensk konst 1975-1985

19 januari - 24 mars 2008

Konstnärerna Ulf Kihlander och Ola Åstrand skapade 1998 utställningen Hjärtat sitter till vänster med svensk konst från 1964 till 1974 som speglade den tidens konstnärliga idealism och upprorsanda. Utställningen rönte stor uppmärksamhet i medierna och blev en publiksucce.

Tänd Mörkret! ska ses som en uppföljning till Hjärtat sitter till vänster med samma intention om att fokusera på konstnärer som de ser en ny aktualitet hos. Namnet på utställningen Tänd mörkret! kommer från ett manifest som skrevs av poet- och konstnärskollektivet Vesuvius och kopplar till Carsten Regilds återkommande svarta glödlampa.

Konstnärer:
Aron Aronsson Franco Leidi Tom Benson Stefan Karlsson Lars Sundestrand Charlotte Johannesson Anette Abrahamsson Leif Eriksson Gittan Jönsson Maria Wahlström Ingvar Sjöberg DK (Amy Lindau Inger Arvidsson Lena Zachrisson Katrin von Rettig) Maya Eizin Öijer Margareta Renberg Carsten Regild Eva Klasson Richard Årlin Eva Zettervall Margaretha Åsberg Rut Hillarp Leif Elggren Dan Backman Joakim Pirinen Erik Pauser Carl Michael von Hausswolff Wallda-gruppen  (Max Book Eva Löfdahl Stig Sjölund) Gunnar Lundkvist Renate Bauer Dascha Esselius Cosmic Overdose (Dan Söderqvist Gasleben) Petter Zennström Ivar Södergren Kalle Berggren Jörgen Melanton Kristina Abelli Elander Eleonora Holmström Hans Esselius Sten Etling Einar Murman Annika Liljedahl Olof Thiel Johan Donner Beth Laurin Erla Thórarinsdóttir Knut Swane Tuija Lindström The Void Minimalistic Orchestra

Utställningen är producerad av Göteborgs konstmuseum.
Carsten Regild, svarta glödlampa
Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.