Styrelse

Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem

"Stiftelsen skall hava till ändamål att för framtiden bevara professor Carl Milles och hans hustru Olga Milles Lidingöhem med de samlingar, som redan finns där och som komma att tillföras hemmet, samt att hålla hemmet och dess samlingar tillgängliga för allmänheten." (utdrag ur stadgarna)

Ordförande: 
Peter Egardt, landshövding Uppsala län

Vice ordförande: 
Carl Gustaf Petersén

Ledamöter: 
Ulrika Milles, journalist

Ludvig Milles, VD

Mikael Ahlström, direktör

Ebba Matz, konstnär 

Sophie Nyman, enhetschef

Ann-Sofi Noring, vice museichef

Suppleant: 
Li Pamp, konstvetare
Evelyn Lewandrowski, Lidingö stad

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse