Styrelse

Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem

"Stiftelsen skall hava till ändamål att för framtiden bevara professor Carl Milles och hans hustru Olga Milles Lidingöhem med de samlingar, som redan finns där och som komma att tillföras hemmet, samt att hålla hemmet och dess samlingar tillgängliga för allmänheten." (utdrag ur stadgarna)

Ordförande: 
Claes Ånstrand

Ledamöter: 
Nilofar Kosheshi
Ulrika Milles, vice ordförande
Ludvig Milles
Patrik Steorn
Staffan Strömbäck
Daniel Urey

Suppleant: 
Li Pamp
Evelyn Lewandrowski

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.