Pressreleaser

LENA ANDERSONS VÄRLD
19 JUNI - 22 SEPTEMBER 2019

Lena Anderson är idag en av de mest omtyckta illustratörerna och barnboksförfattare. Hon har skapat sagofigurer som Linnea, Maja, Storm-Stina, Kanin och Lilla Kotten. Mest känd är kanske boken om Linnea i målarens trädgård. 

I utställningen får vi se Lena Andersons originalmålningar och vi får kliva in i hennes böcker och världar. En utställning för flera generationer som breder ut sig både inne och ute i parken.

MÅLERI OCH ANDLIGHET
Hilma af Klint - Tyra Kleen - Lucie Lagerbielke
5 OKTOBER - 9 FEBRUARI 2020

I höst visar Millesgården utställningen Måleri och Andlighet  - Hilma af Klint, Tyra Kleen, Lucie
Lagerbielke med ca 20 konstverk av varje konstnär. Förutom måleri, även teckningar, grafiska blad och broderi liksom ett antal objekt med anknytning till ämnet. Vi kommer också att berätta om de olika rörelser som var inspirationskällor för dessa konstnärer; spiritism, teosofi, antroposofi m fl. 

Konstnärerna hade alla ett intresse av andligt sökande och det påverkade deras liv såväl som
det konstnärliga skapandet. Gemensamt för de tre är också att de vid sidan av sitt måleri var skrivande personer som formulerade tankar och upplevelser i text. De kom alla från en privilegierad bakgrund, Hilma av Klint och Tyra Kleen var adliga och Lucie Lagerbielke gifte sig adligt och var dessutom dotter till en av Sveriges rikaste personer. Alla tre gjorde livsval som vid den här tiden var ovanliga för kvinnor när de prioriterade intellektuellt arbete och konstnärskap framför familj och barn. Gemensamma utgångspunkter och intressen till trots skiljer sig deras konstnärskap mycket, både till uttryck och till arbetsmetod.
 
Hilma af Klint (1862-1944) har blivit internationellt uppmärksammat sedan hennes konst på senare år har kunnat visas offentligt. Konstnären bestämde att stora delar av hennes målningar och teckningar inte fick visas förrän hon varit död i 20 år. Det dröjde ytterligare många år innan Hilma af Klints konst ställdes ut. Idag väcker konstverken stor uppmärksamhet.  

Hilma af Klint var en begåvad konstnär med utbildning från Tekniska Skolan och Kungliga
Konsthögskolan som målade bl a  porträtt och landskap. Hon blev tidigt i sitt liv intresserad av andliga frågor och deltog i spiritistiska seanser. Under en seans i början av 1900-talet får hon
ett uppdrag från en annan dimension att skapa konstverk. Under 1900-talets första år målade hon helt abstrakta konstverk i en stil som snarast kan kallas konkretistisk, vilket är sensationellt. Dessa abstrakta målningar är fulla av symboler. Enligt egen utsago målade hon i perioder under inflytande av en högre kraft och fungerade som ett redskap för att förmedla information från andra världar. Hilma af Klint var framförallt influerad i sitt måleri av Rosencreutz, teosofi och kristendom. Först vid 60 års ålder kom hon även att studera antroposofi. Hon skriver ner sina tankar om själens liv och de andliga dimensioner hon vill förmedla genom sin konst i 124 böcker på över 26.000 hand- och maskinskrivna sidor. Hennes verk Studier över själslivet från 1917 är på över 2000 maskinskrivna sidor. 

Tyra Kleen (1874-1951) arbetade med teckning, måleri, foto, litografi och som författare. Hon beskriver sig själv som vagabond och vistades mycket utomlands under sitt liv. Då hon vid förra
sekelskiftet studerade i Paris påverkades hon av symbolismen och intresserade sig för teosofisk mystik och spiritism. Följande år i Stockholm och senare i Rom, intensifierades intresset och hon blev medlem i en teosofisk förening. Tyra Kleen är en framstående tecknare, form och linjespel är alltid viktigare för henne än färgen. Hennes konst är föreställande men skildrar världar bortom den fysiska, med motiv inspirerade av myter och sägner. Hon söker sig också
till länder där ett andligt förhållningssätt till tillvaron är naturligt. 1911 reser hon till Sri Lanka och Indien, 1914 till Indonesien där hon bor i två år. Upplevelserna skildrar hon i både bild och text. Senare ställs målningar från resorna ut på Liljevalchs. Även Tyra Kleen bestämde att hennes konst inte fick visas förrän 50 år efter hennes död. Därför är det först under 2000-talet som hennes konst har uppmärksammats.

Lucie Lagerbielke (1865-1931), född Smith, var författare till teosofiska böcker och konstnär. Hon var dotter till den s k brännvinskungen L O Smith, gifte sig Lagerbielke och fick två döttrar. Det var först när hon blev änka 1906 som hon på allvar började ägna sig åt författande och
måleri, starkt påverkad av esoteriskt tänkande. Hennes syster Mary Karadja, var välkänd spiritist och ett av Stockholms mest kända medium. Lucie Lagerbielke skrev sina böcker under olika
pseudonymer. En av dessa, Vitus, använde hon även då hon signerade sina tavlor. Då hon skrev boken En sällsam upplefvelse stod hon enligt egen utsago i andlig kontakt med Edgar Allan Poe, som dikterade romanen för henne. Hon upplevde även att hon leddes av högre makter i sitt konstnärskap. Lucie Lagerbielke var en religiös mystiker men även intellektuell. Hon pro-pagerade aktivt för kristen andlighet samtidigt som hon tog avstånd från kyrkan och dess uttolkning av bibeln. Hon efterlämnade en stor mängd akvareller, teckningar och oljemålningar. Vad man vet deltog hon endast i en konstutställning och det var postumt, 1932 i utställningen Nio Unga på Liljevalchs.

NYFÖRVÄRV TILL ANTIKSAMLINGEN

Millesgården har via Sotheby´s förvärvat två romerska marmorfigurer föreställande hundar,  från 2:a århundradet e.Kr.  De var på slutet av 1930-talet till salu tillsammans med den Aktaionskulptur som Carl Milles köpte till Millesgården. Skulpturen Milles köpte föreställer en man som ryggar tillbaka, med spår av hundkäftar och tassar på lår och plint. Milles förvärvade enbart mansfiguren, utan hundar.

 Aktaion var enligt grekisk mytologi sonson till kungen av Thebe och en skicklig jägare. Under en jakt med sina två hundar går han in i en förbjuden skog och ser där jaktgudinnan Artemis bada naken. Artemis upptäcker honom och i vredesmod förvandlar hon Aktaion till ett rådjur, varpå jägarens egna hundar anfaller och sliter honom i stycken. På British museum i London finns en skulpturgrupp i samma tema, inklusive hundar, men i mindre skala. Där ser man hur horn börjat växa ut ur Aktaions huvud.  

Förvärvet kompletterar Millesgårdens redan  högt ansedda antiksamling och möjliggör också forskning. Dels kring Carl Milles antiksamling och hans samlande, varför han gjorde de val han gjorde i samband med sina inköp men även forskning kring den specifika skulpturgruppen.

Förvärvet är möjliggjort tack vare ett generöst bidrag från Millesgårdens vänförening. 

2016-07-01
Aktaion i Millesgårdens antiksamling.
Foto: Yanan Li

BOKEN OM CARL MILLES OCH MILLESGÅRDEN ÄR ÄNTLIGEN HÄR!

Under ett helt år har fotografen Yanan Li varit på Millesgården och förevigat skulpturparken och konstnärshemmet. Resultatet är ett stort antal bilder där museets park ändrar karaktär efter årstiderna. Texter och intervjuer av bland annat museichef Onita Wass, konstvetaren Sophie Allgårdh och Gregory Withkopp från Cranbrook Academy of Art.

Förlag: Arvinius + Orfeus Publishing

Mer information om boken samt pressbilder. 

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse