Pressbilder - Press photos

Här kan du ladda ner högupplösta pressbilder. Klicka på bilderna (bildlänkarna) nedan för högupplöst bild som du kan ladda ner och använda. Bilderna får endast användas i anslutning till den aktuella utställningen samt med bildtexten och fotografen angiven.

ENG: Here you can download high-resolution press images. Click on the images (image links) below for high resolution images that you can download and use. Images may only be used in connection with the current exhibition and with the proper caption and  photographer indicated.

Reclaiming Beauty
Mats Gustafson & Ted Muehling
MODE KONST FORM
10 juni - 10 september 2023

Alla högupplösta pressbilder kan ni hämta här / Download press images here: Press images Reclaiming Beauty

För ytterligare pressinfo, inbjudan till pressvisning eller intervjuförfrågningar rörande utställningen Reclaiming Beauty,
vänligen kontakta Thomas Hägg:

For further info regarding press for exhibition Reclaiming Beauty, please contact Thomas Hägg:

 thomas@thomashagg.com eller 0708-723806.

The Power of Pattern
Kaffe Fassett
30 september - 28 januari 2024

Alla högupplösta pressbilder kan ni hämta här / Download press images here:
Press images The Power of Pattern

För ytterligare pressinfo, inbjudan till pressvisning eller intervjuförfrågningar rörande utställningen The Power of Pattern,
vänligen kontakta Thomas Hägg:

For further info regarding press for exhibition The Power of Pattern, please contact Thomas Hägg:

 thomas@thomashagg.com eller 0708-723806.

Monumental skulptur färdiggjuten!

Herman Bergmans konstgjuteri före patineringen. Foto: Per Myrehed
Detalj med Milles signatur. Foto: Per Myrehed,

Millesgården

Gud Fader på Himmelsbågen, 1949. Detalj. Foto: Yanan Li
God, our Father, on the rainbow, 1949. Detail. Photo: Yanan Li
Guds Hand, 1954. Foto: Yanan Li
Hand of God, 1954. Photo: Yanan Li
Bågskytten, 1919. Foto: Yanan Li
The archer, 1919. Foto: Yanan Li
Övre terrassen. Foto: Yanan Li
The upper terrace. Photo: Yanan Li
Övre terrassen. Foto: Yanan Li
The upper terrace. Photo: Yanan Li
Trappa i konstnärshemmet. Foto: Yanan Li
Staircase in the artist home. Photo: Yanan Li
Mellersta  terrassen. Foto: Lars Ekdahl
The middle terrace. Photo: Lars Ekdahl
Nedre Terrassen. Foto: Millesgården
The Lower Terrace. Photo: Millesgården
Röda rummet i Konstnärshemmet med Solglitter. Foto: Yanan Li
The Red Room in the artist home, with sculpture Sunglitter. Photo: Yanan Li
Frukostrummet i Konstnärshemmet. Foto: Lars Ekdahl
The breakfast room. Photo: Lars Ekdahl
Lilla Triton på Övre Terrassen. Foto: Millesgården
Little Triton at the upper terrace. Photo: Millesgården
Utanför trädgårdsmästeriet. Foto: Yanan Li
Outside the nursery. Photo: Yanan Li
Aktaion i antiksamlingen. Foto: Yanan Li

Actaeon, from the antique collection. Photo: Yanan Li
Delar av antiksamlingen. Foto: Yanan Li

Sectioon in the antique collection. Photo: Yanan Li. 
Nedre Terrassen, vinter. Foto: Millesgården
The lower terrace, winter. Photo: Millesgården
Carl Milles arbetar med skulpturen Orfeus i sin ateljé. Foto: Millesgårdens arkiv
Carl Milles working on Orfeus sculpture in his studio. Photo: Millesgården archive. 
Europa och tjuren. Foto: Yanan Li
Europa and the Bull. Photo: Yanan Li
Europa och Tjuren, 1926. Foto: Lars Ekdahl
Europa and the Bull, 1926. Photo: Lars Ekdahl
Stora Ateljén. Foto: Pelle Höglund
The large studio. Photo: Pelle Höglund
Konstnärerna Carl och Olga Milles hem. Foto: Yanan Li
The home of artists Carl and Olga Milles. Photo: Yanan Li
Carl Milles i sin parisateljé, ca 1900. Foto ur Millesgårdens arkiv
Lilla Triton på övre terrassen. Foto: Yanan Li
St Martin. Foto: Yanan Li
Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.