Strömparterren

Solsångaren

Svenska akademien beställde ett monument över skalden Esaias Tegnér omkring 1917 men det kom att dröja ända fram till 1926 innan skulpturen kom på plats. Fördröjningen berodde till stor del på att Carl Milles omarbetade skulpturen flera gånger innan han var nöjd. Den slutgiltiga skulpturen är en symbolisk framställning av skalden Tegnér i strikt klassicistisk stil.
Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.