Karlaplan

Flygarmonumentet

Beställningen på ett monument för fallna svenska flygare fick Carl Milles av Svenska Aeroklubben redan 1917. Bronsörnen kom dock inte på plats förrän 1931 efter att det ursprungliga förslaget omarbetats många gånger. Marmorrelieferna som sitter på den slipade granitsockeln föreställer Andrés ballongfärd och en Ikarosgestalt.

Inne i sockeln finns en igenmurad kammare där man ända fram på 1940-talet lade en medalj till minne av förolyckade svenska flygare.
Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.