Röda rummet

Röda rummet byggdes som utställningsrum på platsen för det gamla köket och blev klart i slutet av 20-talet. Väggarna är gjorda i stucco-lustro-teknik och den röda färgen ger associationer till antiken men är också vald för att framhäva skulpturerna som visas här. 

Golvets mosaikläggning är ritad av Carl Milles och anknyter till Millesgården. I cirkeln finns najader, tritoner och fontäner liksom blommor, precis som utanför fönstren.

Ett urval av Milles skulpturer presenteras utmed väggarna och i mitten står Solglitter från 1918.

Milles föredrog ofta en grön färg för sina bronser, eller, vilket är fallet med kemisten Carl Wilhelm Scheele (1912), en mörk, nästan svart, färg. Samma mörka färg har Swedenborg (ett refuserat förslag till ett Swedenborgsmonument i London, 1928), samt Alla religioners Gud (1949).

Marmorportalen utanför Röda Rummet härstammar från norra Italien och inköptes av Milles i München 1906.
Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.