Munkcellen

Olga Milles använde tidvis Munkcellen som ateljé för sitt porträttmåleri.

Kvinnorna på Millesgården - bilder av Olga och Ruth
I Munkcellen finns utställningen Kvinnorna på Millesgården - bilder av Olga och Ruth. Här visas verk av Olga Milles, född Granner, och Ruth Milles. De båda konstnärerna verkade under förra hälften av 1900-talet. Olga Milles var målare, specialiserad på porträtt, och Ruth Milles var skulptör och tecknare.

Olga Milles och Ruth Milles var välutbildade och hade som unga tydliga framtidsplaner för sina yrkesliv. De var också yrkesverksamma under många år men kanske inte i den omfattning som de från början hade planerat. 

Deras liv, både privat och yrkesmässigt, kom att präglas av närheten till skulptören Carl Milles. Olga Granner blev hans fru. Ruth Milles var storasyster. Dessa kvinnor var genom sin begåvning, bildning och lojalitet mycket viktiga för Carl Milles framgångar och Millesgårdens tillkomst. Främst var de dock konstnärer som hävdade sin yrkesidentitet i en tid då det inte sågs som självklart att kvinnor arbetade och i synnerhet inte som konstnärer.

I utställningen visas målningar, teckningar och skulpturer av Olga Milles och Ruth Milles liksom fotografier och brev ur Millesgårdens samlingar som ger bilder av Olga och Ruth.
Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.