PRAO/Praktikplats

Millesgården försöker i möjligaste mån ta emot praktikanter och för att underlätta beslut är det bra med framförhållning. På så vis kan vi lättare se vilka möjligheter vi har samt planera in praktiken på rätt plats och med rätt handledare. Millesgården bedriver en bred verksamhet som genererar många olika sysslor. Beskriv därför gärna så utförligt som möjligt vad du är intresserad av.

Maila din förfrågan till info@millesgarden.se
Välkommen!
Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.