Om webbplatsen

Webbplatsen är anpassad för alla moderna webbläsare, oavsett skärmupplösning.

Statistik
Millesgården redovisar antalet IP-besök och sidleveranser i enlighet med riktlinjerna i "Svensk webbtrafikredovisning för museer".

Webbansvarig
Thomas Hägg
Tel. 0708-723806
thomas.hagg@millesgarden.se

Foto
Fotograf Lars Ekdahl, Tony Publik, Yanan Li, Millesgårdens arkiv.

Design
Hynne & Co

Information om upphovsrättsligt skydd
Konstverken på denna webbplats skyddas enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att konstverket inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetshavaren.

Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av konstverket till webbsida, till interna nätverk eller annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av verket, oavsett metod.

Konstverk av upphovsman som företräds av BUS återges på denna hemsida med tillstånd av BUS, www.bus.se. Vid önskan att nyttja verket ska BUS kontaktas, telefon 08-54 55 33 80, fax 05-54 55 33 98 eller e-post bus@bus.se.
Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.