Nationalmuseum

Vingarna

Vid Skeppsbrons fäste, framför Nationalmuseum, står Carl Milles skulptur Vingarna eller Gosse med örn som den också kallas.C

arl Milles intresse för grekisk mytologi avspeglas i denna skulptur från 1908 där myten om Ganymedes återges. Ynglingen Ganymedes ansågs vackrast bland människorna och rövades därför bort av guden Zeus som förvandlat sig till en örn.